Domov pro seniory Máj České Budějovice

Vyhledávání

Aktuální informace

Změna velikosti písma

Sledujte nás

Aktuální informace

Režim návštěv v Domově pro seniory Máj České Budějovice, p.o.

(aktualizace k 27. 7. 2020)

Toto opatření se týká všech poskytovaných pobytových služeb na všech budovách.

Prosíme návštěvy, aby dbaly všech doručených opatření v zájmu zachování příznivé epidemiologické situace v zařízení

Prosím sledujte pravidelně náš Facebook a webové stránky, při zhoršení situace budeme nuceni zavést přísnější opatření okamžitě.

Návštěvy jsou povoleny každý den, v čase 10 – 11:00 a 14 - 17:00 hod., při splnění níže uvedených podmínek.Návštěva je vybavena ROUŠKOU (ideálně jednorázovou) nebo respirátorem FFP2 bez výdechového ventilu.Prosíme návštěvníky, aby zvážili návštěvu bezprostředně po návratu ze zahraniční dovolené nebo z regionů v ČR s vyšším výskytem nákazy COVID 19.

 • Hlavní vstup je uzavřen, návštěva počká na výzvu recepce ke vstupu. Vstup do zařízení je regulován recepcí. Před zařízením je nutné dodržet bezpečné rozestupy.
 • Každá návštěva při příchodu na recepci vyplní čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Dokument k dispozici zde.
 • Pokud přichází na návštěvu dítě nebo osoba s omezenou svéprávností, vyplní čestné prohlášení zákonný zástupce.
 • Každá návštěva podstoupí změření TT, pokud bude teplota vyšší než 37, 0° C NEBUDE návštěva umožněna.
 • Návštěva musí mít čistou a suchou ústenku, při vstupu do zařízení a odchodu návštěva použije dezinfekci na ruce.
 • U mobilních klientů je možné návštěvy realizovat mimo pokoj na vyhrazených místech informace předá službu konající sestra na stanici. Je možné po dobu návštěv vzít klienta do parku či na jiné volné prostranství (procházka). Prosíme nebrat klienty mezi větší skupiny osob bez příbuzenského vztahu.
 • U jednoho klienta může být POUZE JEDNA návštěva max. 2 osob po dobu 60 minut denně. (čas 60 minut nelze rozdělit pro větší počet osob ve dvojicích). Ve výjimečných případech může ředitelka povolit výjimku (např. podpora a doprovod návštěvníka).
 • Všechny návštěvy musí být ukončeny nejpozději v 16:50, aby mohlo dojít k bezpečnému odchodu a dezinfekci prostor.
 • Donesený balíček musí projít dezinfekcí obalu – zajistí pracovníci recepce.
 • Ředitelka vymezuje právo zpřísnit opatření, pakliže dojde ke změně epidemiologické situace nebo nerespektování pokynů a ochrany seniorů návštěvami.
 • Není povoleno vodit na návštěvu zvířátka.
 • Každá návštěva svůj příchod a odchod hlásí kromě recepce i službu konajícímu personálu na stanici.

Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D.
ředitelka

Úvod

Domov pro seniory Máj České Budějovice je příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem České Budějovice.

Naše činnost je finančně podporována statutárním městem České Budějovice a Jihočeským krajem.

Naší hlavní činností je poskytování pobytových a ambulantních služeb sociální péče podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Služby jsou poskytovány na čtyřech místech (Větrná 731/13, Na Zlaté stoce 32/28, Tylova 13/9, Tylova 14/118). Veškeré prostory jsou s bezbariérovým přístupem.

Konkrétní informace pro zájemce a příslušné formuláře jsou u každého odkazu na jednotlivá pracoviště.

Hlavní činnost organizace

V červenci 2013 bylo pracoviště Na Zlaté stoce oceněno Českou alzheimerovskou společností, která se zabývá kvalitou péče o nemocné s demencí, a obdrželo certifikát Vážka. Tentýž certifikát obdrželo v lednu 2019 pracoviště Větrná pro registrovanou službu domov se zvláštním režimem.

Doplňková činnost organizace prováděná pro cizí subjekty

 • Hostinská činnost
 • Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Kontakt

Domov pro seniory Máj České Budějovice, p. o., Větrná 731/13

 • ID datové schránky: kg6kiup
 • IČO: 71173064
 • DIČ: CZ71173064
 • Číslo účtu: 4229742/0800
 • IBAN: CZ74 0800 0000 0000 0422 9742
 • BIC: GIBACZPX
 • Pokud máte zájem o naše služby kontaktujte Mgr. Dagmar Dvořáčkovo, Ph.D

Informace o dopravní dostupnosti: www.idos.cz

Naši partneři