Menu
Domov pro seniory Máj
Domov pro seniory MájČeské Budějovice

Dobrovolníci

Domov pro seniory Máj zahájil spolupráci s dobrovolníky v prosinci 2006. Dobrovolníci se stali během několika let nedílnou součástí péče o klienty. Smyslem jejich práce není nahrazovat činnost jakéhokoliv zaměstnance, ale pomoci klientům přenést se přes momentální životní situaci. Přispět k vyplnění volného času klienta. Jejich činnost probíhá na všech pobočkách.

Kdo je dobrovolník?

 • Každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí

Kdo se může stát dobrovolníkem?

Dobrovolník musí

 • Být osoba starší 15 let
 • Mít čistý trestní rejstřík
 • Přinést potvrzení o zdravotní způsobilosti

Dobrovolníky mohou být

 • Učni různých učebních oborů
 • Studenti středních a vysokých škol
 • Zaměstnaní i nezaměstnaní
 • Lidé důchodového věku

Dobrovolnické centrum ADRA České Budějovice

Domov pro seniory Máj zahájil spolupráci s dobrovolníky v prosinci 2006. Dobrovolníci se stali během několika let nedílnou součástí péče o klienty. Smyslem jejich práce není nahrazovat činnost jakéhokoliv zaměstnance, ale pomoci klientům přenést se přes momentální životní situaci. Přispět k vyplnění volného času klienta. Jejich činnost probíhá na všech pobočkách. Všichni mají tričko s logem ADRA a jmenovku.

Co může dobrovolník dělat?

Činnost dobrovolníků v našem domově je zaměřena především na klienty upoutané na lůžko, tzn. na ty, kteří se nemohou účastnit pořádaných společenských akcí.

Dobrovolníci se rovněž účastní některých jednorázových akcí, např. mikulášské nadílky.

Vlastní činností dobrovolníka je

 • Rozhovor s klientem nebo klienty
 • Čtení klientům
 • Doprovázení klienta na vycházce

Jak probíhá činnost dobrovolníka?

 • Dobrovolnická služba je smluvně sjednána
 • Dobrovolník je před příchodem do domova seznámen s pravidly dobrovolnické služby
 • Ostatní je již plně na schopnostech a možnostech dobrovolníka

Dobrovolník i klient mají možnost požádat kontaktní osobu domova o ukončení vzájemné spolupráce (s tímto jsou seznámeni při vzájemném představování se); dobrovolník může navštěvovat jiného klienta; původní klient může být navštěvován jiným dobrovolníkem.

Co může dobrovolník zažít?

 • Vděčnost ze strany klienta - úsměv, stisk ruky klienta, prosté a vděčné "Děkuji, přijďte zas, už se na vás těším..."
 • sebepoznání (jak vnímám sebe, klienta; zda mě činnost naplňuje nebo naopak táhne dolů; kdy chodím za klientem rád (když zažívám pocit štěstí nebo naopak pocit smutku); co mohu udělat pro to, aby můj vztah ke klientovi byl "zdravý" (zda se nechávám pohltit stavem klienta nebo naopak jsem odtažitý...))

Firemní dobrovolnictví

Podporujeme i firemní dobrovolnictví. Firma, která má o tuto formu dobrovolnictví zájem, umožní svým zaměstnancům strávit den v organizaci, kde se dobrovolníci věnují aktivitám přínosným pro klienty v konkrétním zařízení. Může se jednat o přímou práci s klienty, ale také např. o aktivity, které mohou přispět ke zvýšené kvalitě jejich života. Veškeré aktivity probíhají ve spolupráci s koordinátorem dobrovolníků v organizace.

dobrovolníci z dm drogerie

ČRo 8. února 2016 -- Dobrovolně chodí za seniory do domova důchodců. Dává mi to strašně moc, říká.

dc-adra-ceske-budejovice

Mohli by jít do kina, na nákupy nebo jen tak ležet na gauči. Ale místo toho vyrazí za seniory do domova důchodců. I když mají dobrovolníci čas třeba jen hodinu nebo dvě týdně, pomůžou tady víc, než jakékoli léky. Odkaz na celý článek - https://budejovice.rozhlas.cz

Domov pro seniory Máj nominoval od roku 2011 na cenu Ď paní Bc. Jitku Chánovou (vedoucí DC ADRA České Budějovice) a paní Ing. Zdenu Chmelovou (koordinátorka dobrovolníků DC ADRA pro DpS Máj) za podporu a pomoc při organizování činnosti dobrovolníků v našem zařízení.

Cena Ď - http://www.cena-d.cz/ je česká cena určená mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot v ČR.

Po hlasování Kolegia obdržely Cenu Ď za Jihočeský kraj 2016 - http://www.cena-d.cz/2016jihoceskykraj.html paní Bc. Jitka Chánová a Ing. Zdena Chmelová.

Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z. s.

hafik-logo

Domov pro seniory Máj spolupracuje s canisterapeutickým sdružením Hafík. Tato spolupráce je smluvně ošetřena a probíhá již od roku 2008. Konkrétní průběh canisterapie je popsán na jednotlivých pracovištích.

Kontaktní osoba

Mgr. Ludmila Cimlová
koordinátor dobrovolníků Hafík
Mobil: 777 153 845
Email: cimlova@canisterapie.org

Certifikovaný držitel

Certifikovaný držitel

Člen asociace

Člen asociace

Certifikát Vážka

Certifikát Vážka

Certifikát Vážka

Certifikát Vážka