Menu
Domov pro seniory Máj
Domov pro seniory MájČeské Budějovice

Historie domova

Panelový dům, který slouží jako Dům s pečovatelskou službou. V roce 2008 město České Budějovice rozhodlo o zvýšení kapacity odlehčovací služby, proto byla za tímto účelem zahájena přestavba zvýšeného nadzemního podlaží v objektu na adrese Tylova 14/11.  Dne 1.10.2009 byl zahájen provoz detašovaného pracoviště DpS Máj České Budějovice p. o. , kde je poskytována odlehčovací služba v pobytové formě.

Certifikovaný držitel

Certifikovaný držitel

Člen asociace

Člen asociace

Certifikát Vážka

Certifikát Vážka

Certifikát Vážka

Certifikát Vážka