Menu
Domov pro seniory Máj
Domov pro seniory MájČeské Budějovice

Veřejný závazek

Poslání

Domov pro seniory Máj vytváří podmínky pro důstojný, spokojený a smysluplný život pro toho, kdo vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a sociální situaci potřebuje péči, kterou není možné zajistit v domácím prostředí.

 

Cíle

  • Umožnit, aby klienti mohli uplatňovat vlastní vůli
  • Zajišťovat zdravotní a ošetřovatelskou péči
  • Pomáhat udržovat soběstačnost klientů podle jejich individuálních možností
  • Podporovat styk klientů s okolním prostředím
  • Naplňovat volný čas klientů smysluplnou činností
  • Klást důraz na vzájemnou spolupráci mezi poskytovatelem, klientem a jeho rodinou

Certifikovaný držitel

Certifikovaný držitel

Člen asociace

Člen asociace

Certifikát Vážka

Certifikát Vážka

Certifikát Vážka

Certifikát Vážka