Menu
Domov pro seniory Máj
Domov pro seniory MájČeské Budějovice

Na Zlaté stoce 32/28

Domov se zvláštním režimem

Pracoviště Na Zlaté stoce zahájilo provoz dne 30. června 2012. Z důvodu prostorového omezení je toto pracoviště určeno pro chodící klienty s Alzheimerovou demencí a jinými typy demence. S tímto jsou klienti, případně jejich zástupci, seznámeni před nástupem. Součástí domova je zahrada s přístavbou, tzv.,,zimní zahrada". V prostorách zimní zahrady jsou realizovány aktivizační činnosti, narozeninové oslavy, ale i setkání klientů s jejich rodinami.

Venkovní prostředí nabízí seniorům zázemí jak na odpočinek, tak pro sportovní činnosti, muzikoterapii a manuální činnosti (pěstování zeleniny ve vyvýšených truhlících a nebo péče o domácí zvířátka). 

Registrovaná služba

V červenci 2013 bylo pracoviště oceněno Českou alzheimerovskou společností, která se zabývá kvalitou péče o nemocné s demencí, a obdrželo certifikát Vážka - https://www.alzheimer.cz. Tento certifikát byl obhájen v roce 2015, 2017, 2019, 2021.

V únoru 2024 úspěšně obhájilo pracoviště Na Zlaté stoce certifikaci Vážka.

Certifikát Na Zlaté stoce

 

Kontakt

Domov pro seniory Máj České Budějovice, p. o., pracoviště Na Zlaté stoce 32/28 370 05 České Budějovice

Informace o dopravní dostupnosti: www.idos.cz

Certifikovaný držitel

Certifikovaný držitel

Člen asociace

Člen asociace

Certifikát Vážka

Certifikát Vážka

Certifikát Vážka

Certifikát Vážka