Menu
Domov pro seniory Máj
Domov pro seniory MájČeské Budějovice

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Lékařská péče

Lékařská péče je zajišťována stávajícím praktickým lékařem klienta v návaznosti na odborné lékaře, kteří o klienta pečují. V odpoledních a nočních hodinách a o víkendech je podle potřeby zajišťována lékařská péče formou lékařské pohotovostní služby nebo lékařské služby první pomoci.

Ošetřovatelská a obslužná péče

Lékařská péče

Lékařská péče je zajišťována stávajícím praktickým lékařem klienta v návaznosti na odborné lékaře, kteří o klienta pečují. V odpoledních a nočních hodinách a o víkendech je podle potřeby zajišťována lékařská péče formou lékařské pohotovostní služby nebo lékařské služby první pomoci.

 • Ošetřovatelská a obslužná péče
 • Rehabilitační péče
 • Nutriční péče

Ošetřovatelská a obslužná péče

Zdravotní a ošetřovatelskou péči zajišťují registrované všeobecné sestry bez odborného dohledu a pracovníci v sociálních službách v přímé obslužné péči. Tato péče je poskytována nepřetržitě.

Tento tým pracovníků poskytuje komplexní péči k zajištění bio-psycho-sociálních potřeb s důrazem na citlivý přístup s respektováním jedinečnosti každého klienta.

Zdravotní úkony naordinované jak praktickým lékařem, tak lékařem odborným provádějí všeobecné sestry, které je následně vykazují zdravotním pojišťovnám v odbornosti 913 - všeobecná sestra v sociálních službách dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

Jedná se o:

 • Podání léků, včetně aplikací injekcí
 • Měření tlaku
 • Měření glykémie
 • Léčbu chronických defektů pomocí vlhké terapie
 • Péči o permanentní katetr aj.

Přímou obslužnou péči vykonávají pracovníci v sociálních službách - přímá obslužná péče. Tato péče je spojena s dopomocí při úkonech základní sebeobsluhy a je dána mírou soběstačnosti konkrétního klienta. Zejména se jedná o úkony spojené s:

 • Podáváním stravy
 • Prováděním antidekubitní péče
 • Péčí o osobní i ložní prádlo klientů
 • Čistotou prostředí

Při poskytování ošetřovatelské péče má ošetřující personál k dispozici řadu pomůcek, které jim usnadňují práci a zvyšují komfort klientů:

 • Polohovací lůžka
 • Antidekubitní pomůcky
 • Polohovací křesla
 • Zvedáky, které usnadňují manipulaci s klienty

Pro zkvalitnění poskytovaných služeb, včetně zavádění nových metod ošetřování, je nutné neustálé zvyšování úrovně odborných znalostí personálu, zejména prostřednictvím odborných seminářů a kurzů, které pořádáme i v našem zařízení.

Rehabilitační péče

Součástí ošetřovatelské péče je léčebná rehabilitace. Tato je předepisována praktickým lékařem. Cílem této péče je udržet chodící i ležící klienty v nejlepší možné fyzické kondici.

Základními rehabilitačními metodami jsou:

 • Nácvik chůze
 • Nácvik sedu (na lůžku nebo do křesla)
 • Aktivní i pasivní cvičení na lůžku
 • Elektroléčba (biolampa, solux)
 • Masáže (klasická masáž - při potížích)
 • Vodoléčba (perličková koupel na chodidla)

Péče o klienty upoutané na lůžko je zaměřena především na léčebnou tělesnou výchovu proti svalové ztuhlosti, příp. křečím, a na dechová cvičení.

Veškerá rehabilitační činnost je zajištěna 2 x týdně (pondělí, středa) fyzioterapeutem. Ostatní dny provádí základní rehabilitaci (nácvik sedu (na lůžku nebo do křesla), nácvik chůze) ošetřující personál.

 

Nutriční péče

Nutriční péče je nedílnou součástí léčebné, preventivní a ošetřovatelské péče. Senioři představují skupinu obyvatel, u kterých je stav výživy často neuspokojivý, protože je ovlivňován fyziologickými a sociálními změnami, výskytem chronických onemocnění, užíváním léků a sníženou mobilitou. Pokud strava neodpovídá potřebám seniora, dochází k úbytkům svalové hmoty, oslabuje se činnost imunitního systému, snižuje se svalová síla a oslabuje se dechové svalstvo. Nedostatečná výživa vede k poklesu krevních bílkovin a snižuje tak účinnost některých léků, dochází ke snížení soběstačnosti seniora a zhoršuje se tak kvalita jeho života. Řešením je systematické posuzování výživového stavu a sestavení plánu opatření, které umožní příjem živin ve formě a množství odpovídajícím jeho aktuální potřebě, popřípadě včasné nastavení prostředků enterální klinické výživy.

V našem zařízení je nastaven vlastní postup poskytování nutriční péče. Provádíme pravidelně identifikaci nutričního stavu klientů. Nutriční terapeut společně se zdravotnickým a ošetřovatelským personálem hodnotí u každého klienta stav výživy, což zahrnuje zhodnocení aktuálního zdravotního stavu, výpočet BMI, příjem tekutin, stravovací omezení, alergie na potraviny, neoblíbená jídla, stav kůže, poruchy polykání a v případě zjištěných rizik sestaví nutriční anamnézu a nutriční plán. Měsíčně hodnotí rizika spojená s váhovými úbytky, u rizikových klientů provádí bilanci stravy a tekutin, a v neposlední řadě u klientů ohrožených malnutricí (podvýživou) zajišťuje nutriční podporu ve formě doplňkové výživy - sippingu, což je speciální enterální výživa určená k popíjení.

Strava není jen zdrojem živin a energie, ale je i velmi důležitým psychologickým faktorem. Příjemné prostředí, pěkně prostřený stůl, přítomnost ostatních spolustolovníků, lákavě upravené a chutné jídlo pomáhá seniorům upevnit stravovací návyky a posiluje jejich sounáležitost. Jídlo tedy může být i společenskou událostí, kdy je možné si s ostatními spolustolovníky popovídat a pobavit se, zvláště při různých slavnostních akcích, pořádaných k příležitosti různých svátků a tradic.

Nutriční terapeut

Nutriční terapeut (dříve dietní sestra) poskytuje specifickou ošetřovatelskou péči bez odborného dohledu při zabezpečování nutričních potřeb klientů sociálních služeb. Sestavuje jídelní lístky a předpis stravy, včetně propočtů energetické hodnoty stravy, normuje spotřebu surovin, kontroluje úroveň dietního stravování, vypracovává nutriční rozbory, monitoruje a vyhodnocuje potřeby klientů, spolupracuje s rodinou a blízkými osobami, poskytuje edukační a poradenskou činnost v oblasti stravování. Kontroluje, metodicky vede a organizuje přípravu stravy v souladu s poznatky zdravé a léčebné výživy. Zpracovává a vyhodnocuje nutriční anamnézu a nutriční postupy, provádí bilanci stravy a navrhuje změny ve stravování, popřípadě navrhne speciální výživu.

Nutriční péči v našem zařízení zajišťují dvě registrované nutriční terapeutky.

Lenka Koritarová, Bc. Alena Havlíková

Rehabilitační péče

Součástí ošetřovatelské péče je léčebná rehabilitace. Tato je předepisována praktickým lékařem. Cílem této péče je udržet chodící i ležící klienty v nejlepší možné fyzické kondici.

Základními rehabilitačními metodami v Tylově 11 jsou:

 • Nácvik chůze
 • Nácvik sedu (na lůžku nebo do křesla)
 • Aktivní i pasivní cvičení na lůžku
 • Elektroléčba (biolampa, solux)
 • Masáže (klasická masáž - při potížích)
 • Vodoléčba (perličková koupel na chodidla)

Péče o klienty upoutané na lůžko je zaměřena především na léčebnou tělesnou výchovu proti svalové ztuhlosti, příp. křečím, a na dechová cvičení.

Veškerá rehabilitační činnost je zajištěna 2 x týdně (úterý, pátek) fyzioterapeutem. Ostatní dny provádí základní rehabilitaci (nácvik sedu (na lůžku nebo do křesla), nácvik chůze) ošetřující personál.

Nutriční péče

Nutriční péče je nedílnou součástí léčebné, preventivní a ošetřovatelské péče. Senioři představují skupinu obyvatel, u kterých je stav výživy často neuspokojivý, protože je ovlivňován fyziologickými a sociálními změnami, výskytem chronických onemocnění, užíváním léků a sníženou mobilitou. Pokud strava neodpovídá potřebám seniora, dochází k úbytkům svalové hmoty, oslabuje se činnost imunitního systému, snižuje se svalová síla a oslabuje se dechové svalstvo. Nedostatečná výživa vede k poklesu krevních bílkovin a snižuje tak účinnost některých léků, dochází ke snížení soběstačnosti seniora a zhoršuje se tak kvalita jeho života. Řešením je systematické posuzování výživového stavu a sestavení plánu opatření, které umožní příjem živin ve formě a množství odpovídajícím jeho aktuální potřebě, popřípadě včasné nastavení prostředků enterální klinické výživy.

V našem zařízení je nastaven vlastní postup poskytování nutriční péče. Provádíme pravidelně identifikaci nutričního stavu klientů. Nutriční terapeut společně se zdravotnickým a ošetřovatelským personálem hodnotí u každého klienta stav výživy, což zahrnuje zhodnocení aktuálního zdravotního stavu, výpočet BMI, příjem tekutin, stravovací omezení, alergie na potraviny, neoblíbená jídla, stav kůže, poruchy polykání a v případě zjištěných rizik sestaví nutriční anamnézu a nutriční plán. Měsíčně hodnotí rizika spojená s váhovými úbytky, u rizikových klientů provádí bilanci stravy a tekutin, a v neposlední řadě u klientů ohrožených malnutricí (podvýživou) zajišťuje nutriční podporu ve formě doplňkové výživy - sippingu, což je speciální enterální výživa určená k popíjení.

Strava není jen zdrojem živin a energie, ale je i velmi důležitým psychologickým faktorem. Příjemné prostředí, pěkně prostřený stůl, přítomnost ostatních spolustolovníků, lákavě upravené a chutné jídlo pomáhá seniorům upevnit stravovací návyky a posiluje jejich sounáležitost. Jídlo tedy může být i společenskou událostí, kdy je možné si s ostatními spolustolovníky popovídat a pobavit se, zvláště při různých slavnostních akcích, pořádaných k příležitosti různých svátků a tradic.

Nutriční terapeut

Nutriční terapeut (dříve dietní sestra) poskytuje specifickou ošetřovatelskou péči bez odborného dohledu při zabezpečování nutričních potřeb klientů sociálních služeb. Sestavuje jídelní lístky a předpis stravy, včetně propočtů energetické hodnoty stravy, normuje spotřebu surovin, kontroluje úroveň dietního stravování, vypracovává nutriční rozbory, monitoruje a vyhodnocuje potřeby klientů, spolupracuje s rodinou a blízkými osobami, poskytuje edukační a poradenskou činnost v oblasti stravování. Kontroluje, metodicky vede a organizuje přípravu stravy v souladu s poznatky zdravé a léčebné výživy. Zpracovává a vyhodnocuje nutriční anamnézu a nutriční postupy, provádí bilanci stravy a navrhuje změny ve stravování, popřípadě navrhne speciální výživu.

Nutriční péči v našem zařízení zajišťují dvě registrované nutriční terapeutky.

Lenka Koritarová, Bc. Diana Jerkovičová

Certifikovaný držitel

Certifikovaný držitel

Člen asociace

Člen asociace

Certifikát Vážka

Certifikát Vážka

Certifikát Vážka

Certifikát Vážka