Menu
Domov pro seniory Máj
Domov pro seniory MájČeské Budějovice

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Lékařská péče

Lékařská péče je zajišťována praktickým lékařem v návaznosti na odborné lékaře. Klient má možnost zůstat i nadále u svého lékaře. V případě potřeby je možné spojit se s níže uvedenými lékaři telefonicky. V odpoledních a nočních hodinách a o víkendech je podle potřeby zajišťována lékařská péče formou lékařské pohotovostní služby nebo lékařské služby první pomoci.

V našem domově je zajištěna donáška léků ze smluvní lékárny. Klient, popř. jeho zástupce, si ale může převzít recepty a vyzvednout si léky i v jakékoliv jiné lékárně.

Praktický lékař: MUDr. Pavel Čížek, MUDr. Dagmar Čížková

  • Po domluvě na pokoji klienta

Psychiatr: MUDr. Naděžda Kramářová

  • Pátek (1 x za měsíc) - 09,00 - 11,00 hodin - na pokoji klienta

Kožní lékař: MUDr. Iva Stárková

Úterý (1 x za 14 dní) - 11,15 - 13,00 hodin - na pokoji klienta

V domově Na Zlaté stoce je ošetřovatelská péče poskytována všeobecnými sestrami a pracovníky v sociálních službách v přímé péči nepřetržitě. V rámci ošetřovatelské péče je poskytována i nutriční péče. Rozsah péče určuje praktický nebo odborný lékař.

Na odděleních se zvláštním režimem je poskytována ošetřující péče v souladu s uspokojováním bio-psycho-sociálních potřeb, neboť toto oddělení tvoří obyvatelé, kteří vyžadují zvláštní a citlivý přístup svých blízkých a odborný přístup ošetřujícího personálu.

Personál pracuje v péči s životním příběhem klienta. Spoluprací pracovníků a rodinných příslušníků je sepsán životní příběh, jenž je podkladem pro individuální přístup a péči klienta s demencí.

Většina pracovníků používá v péči o klienta prvky konceptu bazální stimulace.

Certifikovaný držitel

Certifikovaný držitel

Člen asociace

Člen asociace

Certifikát Vážka

Certifikát Vážka

Certifikát Vážka

Certifikát Vážka