Menu
Domov pro seniory Máj
Domov pro seniory MájČeské Budějovice

Trénování paměti

Začíná pozváním všech, kteří se chtějí trénování paměti zúčastnit

Příprava prostředí na trénování paměti

 • Navození příjemné atmosféry
 • Příprava pomůcek

Zahájení trénování paměti

 • přivítání klientů
 • představení aktivizačního pracovníka
 • přivítání a představení klientů, kteří se zúčastní - probíhá podáním ruky, poděkováním za účast

Představení pomůcek a průběhu trénování paměti

 • Seznámení s pomůckami
 • Vysvětlení průběhu trénování paměti
 • Aktivizační pracovník se snaží zapojit všechny klienty a reagovat a směrovat vyprávění klientů

Ukončení trénování paměti

 • Zhodnocení (co se povedlo/nepovedlo)
 • Vyhodnocení nejlepších výsledků
 • Zkoumání, zda se klientům líbily pomůcky, zda byli spokojeni s průběhem hry, případně nabídka jiných her na příští trénování paměti
 • Poděkování klientům za účast
 • Pozvání na další vyprávění
 • Podání ruky všem účastníkům

Činnosti a pomůcky pro trénování paměti

 • Cvičení paměti (zapamatovat si svůj předmět na obrázku)
 • Karty s obrázky předmětů
 • Doplňovačky
 • Slovní kopaná
 • Hádanky
Datum vložení: 14. 10. 2022 9:38
Datum poslední aktualizace: 25. 5. 2023 14:07

Certifikovaný držitel

Certifikovaný držitel

Člen asociace

Člen asociace

Certifikát Vážka

Certifikát Vážka

Certifikát Vážka

Certifikát Vážka