Domov pro seniory Máj České Budějovice,
příspěvková organizace
Větrná 731/13 Na Zlaté stoce 32/28 Tylova 13/9 Tylova 14/11

Horní menu

Drobečková navigace

ÚVOD > Větrná 731/13 > Zájmové činnosti a terapie > Trénování paměti

Trénování paměti

- začíná pozváním všech, kteří se chtějí trénování paměti zúčastnit
- příprava prostředí na trénování paměti
  
- navození příjemné atmosféry
  - příprava pomůcek
- zahájení trénování paměti
 
- přivítání klientů
  - představení aktivizačního pracovníka
  - přivítání a představení klientů, kteří se zúčastní - probíhá podáním ruky, poděkováním za účast
- představení pomůcek a průběhu trénování paměti
  - seznámení s pomůckami
  - vysvětlení průběhu trénování paměti
-aktivizační pracovník se snaží zapojit všechny klienty a reagovat a směrovat vyprávění klientů
- ukončení trénování paměti
   - zhodnocení (co se povedlo/nepovedlo)
   - vyhodnocení nejlepších výsledků
 -zkoumání, zda se klientům líbily pomůcky, zda byli spokojeni s průběhem hry, případně nabídka jiných her na příští trénování paměti
   - poděkování klientům za účast
   - pozvání na další vyprávění
   - podání ruky všem účastníkům

Činnosti a pomůcky pro trénování paměti:

- cvičení paměti (zapamatovat si svůj předmět na obrázku)
- karty s obrázky předmětů
- doplňovačky
- slovní kopaná
- hádanky

Den

Čas

Místo konání

Stanice

středa (každý týden)

13,30 - 14,30 hodin

stanice B (jídelna)

A, B (1. sk.)

středa (sudý týden)

13,30 - 14,30 hodin

dílna - přízemí

A, B (2. sk.)

středa (lichý týden)

13,45 - 14,45 hodin

dílna - přízemí

F

čtvrtek

14,00 - 15,00 hodin

stanice C (jídelna) 

C