Domov pro seniory Máj České Budějovice,
příspěvková organizace
Větrná 731/13 Na Zlaté stoce 32/28 Tylova 13/9 Tylova 14/11

Horní menu

Drobečková navigace

ÚVOD > Větrná 731/13 > Zájmové činnosti a terapie > Smyslová aktivizace

Smyslová aktivizace

-je cílená, na potřeby orientovaná aktivizace a podpora velmi starých a demencí postižených osob
- uskutečňuje se společně na stanici C každé pondělí od 14,00 do 15,00 hodin
- probíhá ve skupině max. 3 klientů
- provádí proškolený aktivizační praktikant

Cíle smyslové aktivizace:

- zachovat vlastní kompetence
  - sebevědomí, sebedůvěru, samostatnost, sebeocenění
- zachovat sociální kompetence
 
- vytváření kontaktu s ostatními lidmi, jeho prohlubování, zachování vazby s rodinou a přáteli
- zachovat věcné kompetence
   - aby stárnoucí člověk zůstal co nejdéle samostatný (např. aby se mohl oblékat, najíst se sám nebo se postarat o osobní hygienu)

Průběh smyslové aktivizace:

- pozdrav
  - emoční a slovní sblížení
- práce s konkrétními tématy
 
- interakce s klientem (např. prohlížení fotografií, pohledů, práce s pomůckami k danému tématu)
- otázky pro na povzbuzení paměti
   - (např. jaké jste nosívala šaty do kostela, jak vypadala Vše první paní učitelka ve škole)
- zpětná vazba od účastníků
- rozloučení a poděkování
  

 Markéta Kotounová