Domov pro seniory Máj České Budějovice,
příspěvková organizace
Větrná 731/13 Na Zlaté stoce 32/28 Tylova 13/9 Tylova 14/11

Horní menu

Drobečková navigace

ÚVOD > Školicí akce

Školicí akce

Domov pro seniory Máj České Budějovice, p. o., zajišťuje školicí akce. Tyto akce jsou pořádány v konferenční místnosti.

Plán vzdělávacích aktivit  DpS Máj České Budějovice pro r. 2020

Datum

  Téma

Přednášející

(vzdělávací agentura)

Akreditováno pro

Počet hodin

9.- 10. ledna

Bazální stimulace – navazující kurz

Mgr.  Dvořáková

(Curatio)

PSS,SP,SZPPS

16

6. února 

SKUPINOVÁ SUPERVIZE

Mgr. Benešová Veronika

 

 

17. února

Péče o klienty s demencí v příkladech dobré praxe

Mgr. Zimmelová Ph.D.

(Curatio)

PSS,SP,SZP,PS

8

20. února

SKUPINOVÁ SUPERVIZE

Mgr. Benešová Veronika

 

 

27. února

SKUPINOVÁ SUPERVIZE

Mgr. Benešová Veronika

 

 

17. března

Individuální plánování poskytované sociální služby

Mgr. Veselá Michaela

(APSS CR)

SZP.PS,PSP

PS

8

28. dubna

Udržení kondice a soběstačnosti uživatelů-laická PP  

 MGR. Libešová Lucie

 

(DVD Ústí n/l)

SZP.PS,PSPPS

 8

12.května

Prevence vybraných přenosných onemocnění

Mgr. Burgetová Marie (Curatio)

PSS,SP,SZP,PS

 8

15.+ 17.června

Virtuální realita demence

(místo konání -Tábor -APSS)

Mgr. Pohlová Lucie

(APSS CR)

PSS,SZP,PS

8

9. června

 Paliativní péče v domovech pro seniory

Bc.Ivanovová Viera

(Centrum pal. péče)

PSS,SP,SZP,PS

 8

17. září

Osobnost pečujícího – ideál a realita

PhDr. Kulhánek

(Curatio)

PSS,SP,SZP,PS

 8

27. října

Emoce v obrazech

Mgr. Tajanovská

(APSS CR)

PSS,SP,SZP,PS

 8

10. listopadu

 

Ochrana pracovníků před manipulací či útoky ze strany klientů

Mgr. Libešová Lucie

 

(DVD Ústí n/l)

PSS,SP,SZP,PS

8


Prezentace účastníků probíhá vždy 30 minut před začátkem školicí akce. 

Každý účastník obdrží potvrzení o účasti:

Sociální pracovníci (SP) a pracovníci v sociálních službách (PSS) - osvědčení o absolvování vzdělávacího programu nebo školicí akce v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění

Všeobecné sestry (VS) a praktické sestry (PS) - se mohou zúčastnit výše uvedených školení a získat potvrzení o absolvování vzdělávací aktivity

Závazné přihlášky přijímá (telefonicky, elektronicky) Mgr. Alena Douchová.

Kontaktní osoba:

Mgr. Alena Douchová
vrchní sestra - vedoucí zdravotně sociálního úseku

388 902 340
723 006 029

a.douchova@ddmajcb.cz

Pracovní doba
Pondělí 7:00 - 15:30
Úterý 7:00 - 15:30
Středa 7:00 - 15:30
Čtvrtek 7:00 - 15:30
Pátek 7:00 - 15:30