Domov pro seniory Máj České Budějovice,
příspěvková organizace
Větrná 731/13 Na Zlaté stoce 32/28 Tylova 13/9 Tylova 14/11

Horní menu

Drobečková navigace

ÚVOD > Větrná 731/13 > Informace pro zájemce > Poskytované služby

Poskytované služby

Základní úkony péče

a) poskytnutí ubytování:
- ubytování,
- úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení,
  žehlení,

b) poskytnutí stravy:
- zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální
  výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu
  3 hlavních jídel,

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
- pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek,
- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
- pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
- pomoc při podávání jídla a pití,
-pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
- pomoc při úkonech osobní hygieny,
- pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
- pomoc při použití WC,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
- podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a
  informačních zdrojů,
-pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování
   osob,

f) sociálně terapeutické činnosti:
-socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

g) aktivizační činnosti:
- volnočasové a zájmové aktivity,
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
- nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních
   schopností a dovedností,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
- pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv, oprávněných
  zájmů.