Horní menu

Domov pro seniory Máj České Budějovice,
příspěvková organizace
Větrná 731/13 Na Zlaté stoce 32/28 Tylova 13/9 Tylova 14/11
Drobečková navigace

Úvod > Tylova 14/11 > Informace pro zájemce > Poskytované služby

Poskytované služby

Základní úkony péče

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
- pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
- pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek,
- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
-pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
- pomoc při úkonech osobní hygieny,
- pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
- pomoc při použití WC,

c) poskytnutí stravy:
- zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

d) poskytnutí ubytování:
- ubytování,
- úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
- doprovázení na zájmové činnosti a volnočasové aktivity, na orgány
  veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
- podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

f) sociálně terapeutické činnosti:
- socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
- pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv, oprávněných zájmů,
- pomoc při vyřizování běžných záležitostí, 

h) aktivizační činnosti:
- nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

Fakultativní služby

a) Služby poskytované bezúplatně: 
- zajištění dopravy obyvatel při obstarávání osobních záležitostí, které se týkají pobytu v domově pro seniory,
- zajištění donášky léků předepsaných ošetřujícím lékařem ze smluvní lékárny.

b) Služby poskytované za úplatu: 
- značení osobního prádla v prádelně poskytovatele,
- kadeřník,
- pedikúra.

Vyhledat v textu

18. 12. Miloslav

Zítra: Ester

Aktuální informace

 

ddmajcb.PNG

ddmajcb.PNG

Bez názvu.jpg

Bez názvu.jpg

Poslední aktualizace:

13.12.2017

mapa.jpg

 

Návštěvnost stránek

056920

Čestné uznání z roku 2016

Čestné uznání z roku 2015

Čestné uznání z roku 2014