Domov pro seniory Máj České Budějovice,
příspěvková organizace
Větrná 731/13 Na Zlaté stoce 32/28 Tylova 13/9 Tylova 14/11

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Informace pro zájemce > Pořadník žadatelů

Pořadník žadatelů

Již několik let je na našich internetových stránkách zveřejňován pravidelně aktualizovaný pořadník žadatelů o přijetí v členění:
a)  domov se zvláštním režimem (prvních 10 žadatelů),
b)  domov pro seniory (prvních 20 žadatelů).

Oba pořadníky jsou pravidelně 1 x měsíčně aktualizovány a po každé aktualizaci může dojít - a zpravidla také dochází - ke změně pořadí. Důvody, pro které k této změně dochází, jsou evidovány, aby bylo možné změnu průkazně doložit.

Nejčastějšími důvody změn v pořadí na prvních místech je přijetí nové žádosti s počtem bodů nad 90, změna v kritériích již zpracované a zařazené žádosti (změna rodinných poměrů, změna stupně příspěvku na péči), popř. zrušení žádosti, která je již ve zveřejněné části pořadníku uvedena.

Tak se může stát, že žadatel, který je opakovaně uveden na prvním místě, klesne na další místa a naopak.

V zájmu respektování soukromí žadatelů a jejich rodin jsme se rozhodli, že v případě nesouhlasu žadatele nebo jeho zákonného zástupce se zveřejněním jména žadatele na internetových stránkách Domova pro seniory Máj bude jeho žádost zveřejněna pod číslem žádosti. Vyjádření se k (ne)souhlasu je uvedeno v žádosti. V případě, že nebude pole s tímto vyjádřením vyplněno, bude žádost rovněž zveřejněna pod číslem žádosti.

Informace o čísle žádosti Vám poskytnou sociální pracovníci Domova pro seniory Máj.

Pořadník byl aktualizován dne 10. září 2019.

 

Pořadník žadatelů - domov se zvláštním režimem 

Pořadí

Příjmení, jméno a titul
(v případě   nesouhlasu se zveřejněním pouze číslo žádosti)

Počet bodů

Datum podání žádosti

1.

2566

100

04.01.2019

2.

2611

100

04.02.2019

3.

2791

100

09.08.2019

4.

1709

90

30.11.2015

5.

2089

90

10.05.2017

6.

2256

90

11.01.2018

7.

2362

90

17.05.2018

8.

2361

90

17.05.2018

9.

2413

90

09.07.2018

10.

2483

90

01.10.2018

 

 

Pořadník žadatelů - domov pro seniory

Pořadí

Příjmení, jméno a titul
(v případě nesouhlasu   se zveřejněním pouze číslo žádosti)

Počet bodů

Datum podání žádosti

1.

2038

100

09.03.2017

2.

2628

100

21.02.2019

3.

1062

90

08.01.2013

4.

1733

90

04.01.2016

5.

1745

90

14.01.2016

6.

2223

90

01.12.2017

7.

2306

90

01.03.2018

8.

2328

90

09.04.2018

9.

2332

90

13.04.2018

10.

2393

90

08.06.2018

11.

2442

90

13.08.2018

12.

2445

90

20.08.2018

13.

2484

90

03.10.2018

14.

2513

90

05.11.2018

15.

2516

90

08.11.2018

16.

2565

90

16.01.2019

17.

2640

90

04.03.2019

18.

2651

90

15.03.2019

19.

2668

90

01.04.2019

20.

2703

 90 

 03.05.2019