Domov pro seniory Máj České Budějovice,
příspěvková organizace
Větrná 731/13 Na Zlaté stoce 32/28 Tylova 13/9 Tylova 14/11

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Informace pro zájemce > Pořadník žadatelů

Pořadník žadatelů

Již několik let je na našich internetových stránkách zveřejňován pravidelně aktualizovaný pořadník žadatelů o přijetí v členění:
a)  domov se zvláštním režimem (prvních 10 žadatelů),
b)  domov pro seniory (prvních 20 žadatelů).

Oba pořadníky jsou pravidelně 1 x měsíčně aktualizovány a po každé aktualizaci může dojít - a zpravidla také dochází - ke změně pořadí. Důvody, pro které k této změně dochází, jsou evidovány, aby bylo možné změnu průkazně doložit.

Nejčastějšími důvody změn v pořadí na prvních místech je přijetí nové žádosti s počtem bodů nad 90, změna v kritériích již zpracované a zařazené žádosti (změna rodinných poměrů, změna stupně příspěvku na péči), popř. zrušení žádosti, která je již ve zveřejněné části pořadníku uvedena.

Tak se může stát, že žadatel, který je opakovaně uveden na prvním místě, klesne na další místa a naopak.

V zájmu respektování soukromí žadatelů a jejich rodin jsme se rozhodli, že v případě nesouhlasu žadatele nebo jeho zákonného zástupce se zveřejněním jména žadatele na internetových stránkách Domova pro seniory Máj bude jeho žádost zveřejněna pod číslem žádosti. Vyjádření se k (ne)souhlasu je uvedeno v žádosti. V případě, že nebude pole s tímto vyjádřením vyplněno, bude žádost rovněž zveřejněna pod číslem žádosti.

Informace o čísle žádosti Vám poskytnou sociální pracovníci Domova pro seniory Máj.

Pořadník byl aktualizován dne 22. února 2019.

 

Pořadník žadatelů - domov se zvláštním režimem 

Pořadí

Příjmení, jméno a titul
(v případě   nesouhlasu se zveřejněním pouze číslo žádosti)

Počet bodů

Datum podání žádosti

1.

767

100

27.05.2011

2.

2354

100

14.05.2018

3.

2566

100

04.01.2019

4.

1399

90

12.09.2014

5.

1709

90

30.11.2015

6.

2089

90

10.05.2017

7.

2198

90

01.11.2017

8.

2256

90

11.01.2018

9.

2362

90

17.05.2018

10.

2361

90

17.05.2018

 

 

Pořadník žadatelů - domov pro seniory

Pořadí

Příjmení, jméno a titul
(v případě nesouhlasu   se zveřejněním pouze číslo žádosti)

Počet bodů

Datum podání žádosti

1.

1469

100

09.12.2014

2.

2437

100

06.08.2018

3.

1128

90

14.05.2013

4.

1600

90

01.06.2015

5.

1745

90

14.01.2016

6.

2151

90

17.08.2017

7.

2158

90

04.09.2017

8.

2223

90

01.12.2017

9.

2242

90

19.12.2017

10.

2291

90

23.02.2018

11.

2306

90

01.03.2018

12.

2328

90

09.04.2018

13.

2332

90

13.04.2018

14.

2381

90

25.05.2018

15.

2393

90

08.06.2018

16.

2410

90

02.07.2018

17.

2442

90

13.08.2018

18.

2443

90

14.08.2018

19.

2445

90

20.08.2018

20.

2484

 90 

 03.10.2018