Horní menu

Domov pro seniory Máj České Budějovice,
příspěvková organizace
Větrná 731/13 Na Zlaté stoce 32/28 Tylova 13/9 Tylova 14/11
Drobečková navigace

Úvod > Informace pro zájemce > Pořadník žadatelů

Pořadník žadatelů

Již několik let je na našich internetových stránkách zveřejňován pravidelně aktualizovaný pořadník žadatelů o přijetí v členění:
a)  domov se zvláštním režimem (prvních 10 žadatelů),
b)  domov pro seniory (prvních 20 žadatelů).

Oba pořadníky jsou pravidelně 1 x měsíčně aktualizovány a po každé aktualizaci může dojít - a zpravidla také dochází - ke změně pořadí. Důvody, pro které k této změně dochází, jsou evidovány, aby bylo možné změnu průkazně doložit.

Nejčastějšími důvody změn v pořadí na prvních místech je přijetí nové žádosti s počtem bodů nad 90, změna v kritériích již zpracované a zařazené žádosti (změna rodinných poměrů, změna stupně příspěvku na péči), popř. zrušení žádosti, která je již ve zveřejněné části pořadníku uvedena.

Tak se může stát, že žadatel, který je opakovaně uveden na prvním místě, klesne na další místa a naopak.

V zájmu respektování soukromí žadatelů a jejich rodin jsme se rozhodli, že v případě nesouhlasu žadatele nebo jeho zákonného zástupce se zveřejněním jména žadatele na internetových stránkách Domova pro seniory Máj bude jeho žádost zveřejněna pod číslem žádosti. Vyjádření se k (ne)souhlasu je uvedeno v žádosti. V případě, že nebude pole s tímto vyjádřením vyplněno, bude žádost rovněž zveřejněna pod číslem žádosti.

Informace o čísle žádosti Vám poskytnou sociální pracovníci Domova pro seniory Máj.

Pořadník byl aktualizován dne 22. srpna 2018.

 

Pořadník žadatelů - domov se zvláštním režimem 

Pořadí

Příjmení, jméno a titul
(v případě   nesouhlasu se zveřejněním pouze číslo žádosti)

Počet bodů

Datum podání žádosti

1.

1893

100

23.08.2016

2.

2354

100

14.05.2018

3.

MM/129

90

01.01.2007

4.

1399

90

12.09.2014

5.

1709

90

30.11.2015

6.

2089

90

10.05.2017

7.

2256

90

11.01.2018

8.

2337

90

09.04.2018

9.

2361

90

17.05.2018

10.

2362

90

17.05.2018

 

 

Pořadník žadatelů - domov pro seniory

Pořadí

Příjmení, jméno a titul
(v případě nesouhlasu   se zveřejněním pouze číslo žádosti)

Počet bodů

Datum podání žádosti

1.

1365

100

15.07.2014

2.

1469

100

09.12.2014

3.

1777

100

25.02.2016

4.

2043

100

23.03.2017

5.

2308

100

14.03.2018

6.

2324

100

03.04.2018

7.

2383

100

30.05.2018

8.

2431

100

02.08.2018

9.

2437

100

06.08.2018

10.

990

90

23.08.2012

11.

1128

90

14.05.2013

12.

1969

90

08.12.2016

13.

2066

90

11.04.2017

14.

2094

90

17.05.2017

15.

2123

90

04.07.2017

16.

2151

90

17.08.2017

17.

2158

90

04.09.2017

18.

2159

90

06.09.2017

 19. 

2213

 90 

13.11.2017

20.

2220

 90 

 30.11.2017 

 

Vyhledat v textu

20. 9. Oleg

Zítra: Matouš

Aktuální informace

Bez názvu.png

zari_18.jpg

Poslední aktualizace:

18.9.2018

mapa.jpg

Návštěvnost stránek

074757

Čestné uznání z roku 2016

Čestné uznání z roku 2015

Čestné uznání z roku 2014