Domov pro seniory Máj České Budějovice,
příspěvková organizace
Větrná 731/13 Na Zlaté stoce 32/28 Tylova 13/9 Tylova 14/11

Horní menu

Drobečková navigace

ÚVOD > Větrná 731/13 > Zdravotní a ošetřovatelská péče > Ošetřovatelská a obslužná péče

Ošetřovatelská a obslužná péče

Zdravotní a ošetřovatelskou péči zajišťují registrované všeobecné sestry bez odborného dohledu a pracovníci v sociálních službách v přímé obslužné péči. Tato péče je poskytována nepřetržitě.

Tento tým pracovníků poskytuje komplexní péči k zajištění bio-psycho-sociálních potřeb s důrazem na citlivý přístup s respektováním jedinečnosti každého klienta.

Zdravotní úkony naordinované jak praktickým lékařem, tak lékařem odborným provádějí všeobecné sestry, které je následně vykazují zdravotním pojišťovnám v odbornosti 913 - všeobecná sestra v sociálních službách dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.
Jedná se o:
- podání léků, včetně aplikací injekcí,
- měření tlaku,
- měření glykémie,
- léčbu chronických defektů pomocí vlhké terapie,
- péči o permanentní katetr aj.

Přímou obslužnou péči vykonávají pracovníci v sociálních službách - přímá obslužná péče. Tato péče je spojena s dopomocí při úkonech základní sebeobsluhy a je dána mírou soběstačnosti konkrétního klienta.
Zejména se jedná o úkony spojené s:
- hygienou,
- podáváním stravy,
- prováděním antidekubitní péče,
- péčí o osobní i ložní prádlo klientů,
- čistotou prostředí.

Při poskytování ošetřovatelské péče má ošetřující personál k dispozici řadu pomůcek, které jim usnadňují práci a zvyšují komfort klientů:
- polohovací lůžka,
- antidekubitní pomůcky,
- polohovací křesla,
- zvedáky, které usnadňují manipulaci s klienty.

Pro zkvalitnění poskytovaných služeb, včetně zavádění nových metod ošetřování, je nutné neustálé zvyšování úrovně odborných znalostí personálu, zejména prostřednictvím odborných seminářů a kurzů, které pořádáme i v našem zařízení.

Mgr. Alena Douchová