Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti

Vyhledávání

Aktuální informace

Změna velikosti písma

Sledujte nás

Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti

Domov pro seniory Máj je od 1. dubna 2015 kontaktním místem České alzheimerovské společnosti. Kontaktní místa poskytují kvalitní služby pro osoby postižené syndromem demence a pomáhají také jejich rodinám. Kontaktním místem se může stát pouze zařízení, které obdrželo certifikát Vážka

Certifikát Vážka obdrželo naše pracoviště Na Zlaté stoce v červenci 2013. Tento certifikát byl obhájen v roce 2015, 2017 a 2019.

V lednu 2019 bylo pracoviště Větrná pro registrovanou službu domov se zvláštním režimem rovněž oceněno Českou alzheimerovskou společností, a obdrželo certifikát Vážka

Informace pro pečující v domácím prostředí

Naše zařízení pracuje nejen s klienty domova a jejich příbuznými a známými, ale i s těmi, kteří potřebují pomoc a podporu při péči o své blízké v domácím prostředí. Z tohoto důvodu nám byl ve spolupráci s Českou alzheimerovskou společností a po domluvě se společností Pfizer dán souhlas se zveřejněním níže uvedených příruček. Tyto příručky slouží zejména těm, kteří pečují o nemocného v domácím prostředí.

Naši partneři