Domov pro seniory Máj České Budějovice,
příspěvková organizace
Větrná 731/13 Na Zlaté stoce 32/28 Tylova 13/9 Tylova 14/11

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Jak nás podpořit

Jak nás podpořit

Domov pro seniory Máj má vytvořena pravidla postup pro přijímání věcných a finančních darů od obyvatel DpS Máj, jejich příbuzných a dalších dárců.

Základním pravidlem je, že DpS Máj nepřijímá jakékoliv dary od osob, které jsou zařazeny v pořadníku žadatelů na umístění v našem domově, ani od jejich příbuzných, známých a dalších osob, které jsou s čekajícími zájemci o umístění do DpS Máj v jakémkoliv – nám známém – vztahu.

Věcné a finanční dary jsou přijímány pouze na základě darovací smlouvy. Darovací smlouvu uzavírá za DpS Máj ředitel. Jeden její výtisk zůstává v evidenci DpS Máj, dárce obdrží vždy dva výtisky. Dárce má možnost si zvolit, zda jeho jméno bude uvedeno na tabuli dárců a v oficiálních písemnostech DpS Máj (výroční zpráva, roční rozbory hospodaření apod.) V darovacích smlouvách je uváděno pouze jméno, příjmení a adresa dárce, v případě dárců – právnických osob ještě jejich IČ, popř. DIČ.

Věcné dary

Při jednání s dárcem je dbáno na to, aby dar bylo možné využít v provozu domova pro potřeby obyvatel. Je možné přijmout i věcný dar, který ulehčí fyzickou námahu zaměstnanců domova. Dary, které tyto podmínky nesplňují, není možné přijmout.

Finanční dary

Finanční dary jsou přijímány v hotovosti nebo převodem na běžný účet DpS Máj. V případě hotovostních finančních darů je dárci kromě dvou výtisků darovací smlouvy vždy vydán příjmový pokladní doklad. V případě finančních darů, které jsou poskytnuty formou bezhotovostního bankovního převodu, je v darovací smlouvě uveden variabilní symbol, který darovanou částku identifikuje v souladu s darovací smlouvou. Použití finančních darů je specifikováno v darovací smlouvě a tyto dary jsou používány výhradně pro potřeby obyvatel.

Většina dárců nesouhlasila se zveřejněním svého jména a specifikace daru.

Tato stránka byla aktualizována dne 21. února 2019.

Seznam dárců

Rok 2018
paní Vendula Růžičková - finanční dar 1 400,- Kč
Nadační fond Pokora - věcný dar (Therapy Air Ion) v hodnotě 19 990,- Kč

Další dary (finanční i věcné v hodnotě 79 312,- Kč) darovalo 12 dárců, kteří si nepřejí zveřejnit svou totožnost.

Rok 2017
Dentimed, s. r. o. - věcný dar v hodnotě 2 178,- Kč
paní Hana Novotná - finanční dar 5 000,- Kč

Další dary (finanční i věcné v hodnotě 84 913,- Kč) darovalo 11 dárců, kteří si nepřejí zveřejnit svou totožnost.

Rok 2016
Flosman, a. s. - věcný dar v hodnotě 1 281,- Kč
paní Mgr. Marcela Flašková - věcný dar v hodnotě 500,- Kč
paní Mgr. Marie Zimáková - věcný dar v hodnotě 2 000,- Kč
paní Markéta Melicharová - finanční dar 5 000,- Kč
paní Mgr. Marcela Flašková - finanční dar 3 000,- Kč

Další dary (finanční i věcné v hodnotě 37 301,- Kč) darovalo 8 dárců, kteří si nepřejí zveřejnit svou totožnost.

Rok 2015
paní Albína Sarauerová - finanční dar 6 300,- Kč
pan Ing. Vladimír Ambrož - finanční dar 10 000,- Kč
pan MUDr. Pavel Pacák - finanční dar 50 000,- Kč
ASAP travel, s. r. o. - finanční dar 10 000,- Kč
paní JUDr. Kateřina Knížová - finanční dar 15 000,- Kč
Fontea, s. r. o. - věcný dar v hodnotě 5 808,- Kč
paní Jana Dudová - věcný dar v hodnotě 1 500,- Kč
ASAP travel, s. r. o. - finanční dar 10 000,- Kč
paní Bc. Martina Reichertová - finanční dar 2 000,- Kč

Další dary (finanční i věcné v hodnotě 69 574,- Kč) darovalo 13 dárců, kteří si nepřejí zveřejnit svou totožnost.

Rok 2014
pan Richard Dvořák - finanční dar 4 000,- Kč
paní Krystyna Oprea - finanční dar 3 000,- Kč
Educa Partner, o. p. s. - finanční dar 10 000,- Kč
MSM, s. r. o. - 2 TVP v hodnotě 8 008,- Kč
paní Ing. Miloslava Selingerová - finanční dar 2 000,- Kč
paní Mgr. Marcela Flašková - finanční dar 5 000,- Kč
Hartmann - Rico, a. s. - finanční dar 12 000,- Kč
paní Markéta Melicharová - finanční dar 5 000,- Kč

Další dary (finanční i věcné v hodnotě 74 000,- Kč) darovalo 8 dárců, kteří si nepřejí zveřejnit svou totožnost.

Rok 2013
Eurotaxi České Budějovice, s. r. o. - finanční dar 4 000,- Kč
pan Miroslav Beneš - finanční dar 3 000,- Kč
pan Jaroslav Toman - věcné dary v hodnotě 17 800,- Kč
paní Jiřina Foltýnová - finanční dar 1 000,- Kč
pan Ivo Vicena - věcný dar v hodnotě 3 000,- Kč
paní Marcela Flašková - finanční dar 3 000,- Kč
Zdravotní potřeby - pan Pavel Petričko - chodítko v hodnotě 500,- Kč

Další dary (finanční i věcné v hodnotě 42 661,- Kč) darovalo 10 dárců, kteří si nepřejí zveřejnit svou totožnost.

Rok 2012
pan Miroslav Beneš - finanční dar 3 000,- Kč
GAMA HOLDING Praha, a. s. - věcný dar v hodnotě 13 363,- Kč
paní Jiřina Jandová - finanční dar 10 000,- Kč
pan Miroslav Zigler, DiS. - finanční dar 3 300,- Kč
pan MVDr. Václav Hořejší - finanční dar 40 000,- Kč
paní Marcela Prouzová - věcný dar v hodnotě 1 000,- Kč
paní Eva Kouklová - finanční dar 2 000,- Kč
pan Ing. Jiří Brůha - finanční dar 10 000,- Kč
firma Hartmann - Rico, a. s. - finanční dar 20 000,- Kč
firma Němec a partners, a. s. - finanční dar 3 000,- Kč
paní Dagmar Juráková - finanční dar 5 000,- Kč
firma Retherm, s. r. o. - finanční dar 4 000,- Kč
firma Výtahy Line, s. r. o. - finanční dar 3 000,- Kč
firma Spokojená rodina, s. r. o. - finanční dar 3 000,- Kč

Další dary (finanční i věcné v hodnotě 56 500,- Kč) darovalo 8 dárců, kteří si nepřejí zveřejnit svou totožnost.

Rok 2011
paní Božena Modrová - antidekubitní matrace v hodnotě 2 700,- Kč
paní Marcela Prouzová - stolek pod počítač v hodnotě 500,- Kč
paní Olga Bartáčková - finanční dar 13 000,- Kč
paní Marie Salvová - chodítko v hodnotě 2 000,- Kč
pan Ing. Jiří Vlk - televizor Luxtronic v hodnotě 1 000,- Kč
pan Miroslav Beneš - finanční dar 3 000,- Kč
pan JUDr. Stanislav Flaška - finanční dar 5 000,- Kč
Eurotaxi České Budějovice spol. s r. o. - finanční dar 8 000,- Kč
paní Marie Flašková - finanční dar 5 000,- Kč
pan Mgr. Petr Dědič - finanční dar 5 000,- Kč
paní Věra Hrubá - finanční dar 8 000,- Kč
paní Kateřina Míková - finanční dar 7 000,- Kč
paní Miroslava Nováková - finanční dar 1 000,- Kč

Další dary (finanční i věcné v hodnotě 36 450,- Kč) darovalo 7 dárců, kteří si nepřejí zveřejnit svou totožnost.

Rok 2010
paní Mgr. Romana Rýcová - věcné dary v hodnotě 2 000,- Kč
paní Vladimíra Oertel - věcný dar v hodnotě 500,- Kč
paní Anna Stropková - věcný dar v hodnotě 2 500,- Kč
UNTRACO, v. o. s. - věcný dar v hodnotě 12 980,- Kč
paní Irena Havlíčková - finanční dar 10 000,- Kč
KLIMASERVIS CB spol. s r. o. - finanční dar 5 000,- Kč
paní Alena Hřebejková - věcný dar v hodnotě 2 000,- Kč
paní Ing. Ivana Brodinová - věcný dar v hodnotě 1 500,- Kč
paní Ludmila Mazancová - věcný dar v hodnotě 1 500,- Kč
A + U Design, spol. s r. o. - finanční dar 20 000,- Kč
pan JUDr. Stanislav Flaška - finanční dar 5 000,- Kč
pan Jaroslav Konvička - měsíční finanční dar 300,- Kč 
paní Věra Hrubá - finanční dar 5 000,- Kč
pan Miroslav Beneš - finanční dar 5 000,- Kč
pan Petr Muráň - finanční dar 2 000,- Kč
paní JUDr. Františka Králíčková -  věcný dar v hodnotě 9 296,- Kč
pan Václav Homolka - věcný dar v hodnotě 2 000,- Kč
pan Rudolf Mikula - finanční dar 10 000,- Kč
pan Miroslav Beneš - věcný dar v hodnotě 1 200,- Kč
paní Pavla Kutová - věcný dar v hodnotě  2 000,- Kč
paní Anna Popková - věcný dar v hodnotě 3 500,- Kč
paní Michaela Čeňková - věcný dar v hodnotě 500,- Kč
paní Marie Smržová - finanční dar 4 410,- Kč
paní Kateřina Míková - finanční dar 6 000,- Kč
pan Ing. Jiří Jirkovský - finanční dar 10 000,- Kč

Další dary (finanční i věcné v hodnotě 17 500,- Kč) darovalo 5 dárců, kteří si nepřejí zveřejnit svou totožnost.

Rok 2009
pan JUDr. Jiří Stoklasa - věcné dary v hodnotě 4 000,- Kč
pan Petr Siegerth - věcný dar v hodnotě 4 157,- Kč
paní MUDr. Stanislava a František Fürstovi - věcný dar v hodnotě 1 000,- Kč
pan Jaroslav Hodánek - finanční dar 1 000,- Kč
paní JUDr. Marie Holická - věcný dar v hodnotě 5 500,- Kč

Rok 2008
Hartmann - Rico - finanční dar 40 000,- Kč
GAMA HOLDING Praha, a. s. - věcný dar v hodnotě 6 480,- Kč
Lékárna Zahradní, s. r. o. - finanční dar 31 192,- Kč
Pečovatelská služba České Budějovice - věcný dar
paní Růžena Plachtová - finanční dar 2 000,- Kč
paní Růžena Somrová - finanční dar 945,- Kč
paní PhDr. MSc. Milada Šanderová - věcný dar v hodnotě 7 239,- Kč
paní Mgr. Stanislava Šemberová - věcný dar v hodnotě 500,- Kč
paní Marcela Meškánová - věcné dary v hodnotě 22 500,- Kč
pan Michal Biskup - věcný dar v hodnotě 1 000,- Kč
paní Alena Helmichová - věcné dary v hodnotě 6 670,- Kč
GAMA HOLDING Praha, a. s. - věcný dar v hodnotě 14 515,- Kč
Galileo Production, s. r. o. - finanční dar 15 000,- Kč
paní Kateřina Míková - finanční dar 5 200,- Kč

Další dary (finanční i věcné v hodnotě 47 000,- Kč) darovali 4 dárci, kteří si nepřejí zveřejnit svou totožnost.

Rok 2007
paní Anna Filípková - televizor v hodnotě 1 000,- Kč
paní Markéta Mazancová - finanční dar 50 000,- Kč
paní Hana Kárová, paní Květoslava Hanžlíková - polohovací křeslo v hodnotě 6 000,- Kč
Laura a Linda Praha - finanční dar 4 000,- Kč
paní Ludmila Hulcová - finanční dar 2 000,- Kč
pan Ing. Vladimír Dvořák - finanční dar 10 000,- Kč
paní Růžena Máčová - televizor Philips s ovladačem v hodnotě 500,- Kč
paní Daniela Šestáková - antidekubitární matraci a polohovací rošt v hodnotě 10 000,- Kč
paní MUDr. Jana Kožuská - klosetové křeslo a pojízdné křeslo v hodnotě 6 020,- Kč
paní Marie Velíšková - finanční dar 15 000,- Kč
paní Anna Welserová - finanční dar 4 000,- Kč
pan Václav Homolka - věcný dar (pohoštění) v hodnotě 3 500,- Kč
Galileo Production, s. r. o. - 11 650,- Kč
paní Věra Hrubá - finanční dar 4 200,- Kč

Další dary (finanční i věcné v hodnotě 63 700,- Kč) darovalo 7 dárců, kteří si nepřejí zveřejnit svou totožnost.

Rok 2006
Spolek pro vědu, kulturu a sport - finanční dar 1 000,- Kč
Lékárna Čtyřlístek Vltava - zdravotnický materiál a léky v hodnotě 8 150,- Kč
pan Karel Bosák - finanční dar 3 000,- Kč
pan Josef Vaclík - vybavení pokoje nábytkem v hodnotě 49 771,- Kč
Attavena, o. p. s. - osobní počítač v hodnotě 6 800,- Kč
paní Ladislava Vaníčková - finanční dar 1 380,- Kč
Laura a Linda Praha - finanční dar 5 000,- Kč
paní Jarmila Vačkářová - finanční dar 1 000,- Kč
paní Marcela Meškánová - finanční dar 10 000,- Kč
Agentura KK - Edex - vodní fontány v hodnotě 9 000,- Kč
GAMA HOLDING Praha, a. s. - kávovar TREVI v hodnotě 16 800,- Kč
UNTRACO, v. o. s. - finanční dar 6 850,- Kč
paní MUDr. Blanka Talířová - finanční dar 10 000,- Kč
Laura a Linda Praha - finanční dar 2 000,- Kč
paní Kateřina Míková - finanční dar 4 600,- Kč

Další dary (finanční i věcné v hodnotě 101 000,- Kč) darovali 2 dárci, kteří si nepřejí zveřejnit svou totožnost.

Rok 2005
pan Zdeněk Kohout - finanční dar 1 200,- Kč
Laura a Linda Praha - finanční dar 4 000,- Kč
paní Svatava Miklová, DiS. - finanční dar 1 000,- Kč
Hartmann - Rico, a. s. - finanční dar 5 000,- Kč
HELP Centrum s. r. o. - antidekubitární matrace s kompresorem v hodnotě 5 035,- Kč
MSM, spol. s r. o. - finanční dar 5 000,- Kč
pan Bohumil Hadač - klimatizační jednotka 9 990,- Kč
UNTRACO, v. o. s. - léčebná kosmetika 3 023,41 Kč
pan Antonín Suský - finanční dar 3 000,- Kč
pan František Matějka - finanční dar 1 000,- Kč
pan Jaromír Kožešník - finanční dar 3 000,- Kč
paní Alena Popperová - finanční dar 5 000,- Kč
Zelená hvězda Devětsil JST, s. r. o. - finanční dar 4 000,- Kč
paní Anna Welserová - finanční dar 2 000,- Kč
GAMA HOLDING Praha, a. s. - kávovar v hodnotě 17 850,- Kč
PARA poradenské a školící středisko - finanční dar 5 000,- Kč
KLARO - vozík Ambulant maxi v hodnotě 11 140,- Kč

Rok 2004
paní Ing. Výlupková - polohovací lůžko 61 006,- Kč
MePro Trading s. r. o. - finanční dar 3 000,- Kč
PROMPT 2 servis, v. o. s. - finanční dar 3 000,- Kč
SANICARE s. r. o. - finanční dar 5 000,- Kč
A.S.A. České Budějovice, s. r. o. - květiny v hodnotě 10 000,- Kč
pan Pavel Haišman - elektrický šicí stroj - 2 ks za 19 980,- Kč
pan Michal Haišman - 1 000 ks pohlednic s motivem ÚSP v hodnotě 5 000,- Kč
Zdravotnické zásobování M + - finanční dar 8 000,- Kč
pan Michal Haišman - 400 novoročenek s motivem ÚSP v hodnotě 5 000,- Kč
paní Věra Hrubá - finanční dar 4 300,- Kč
Lékárna Čtyřlístek - zdravotnický materiál a léky v hodnotě 20 500,- Kč
Obchodní firma S. ICT, a. s. - věcný dar v hodnotě 2 690,- Kč