Informace pro zájemce

Vyhledávání

Aktuální informace

 • Režim návštěv v Domově pro seniory Máj České Budějovice od 1.11. 2021

  Od pondělí 1. 11. 2021 jsou umožněny návštěvy klientů v následujícím režimu:


  Pondělí – neděle v čase 14:00 – 17:00 hod.

  U klienta mohou být na návštěvě max. 2 dospělé osoby.

  Platí povinnost, kdy návštěvu je možné absolvovat s:

  Negativním antigenním testem ne starším 24 hodin

  Negativním PCR testem ne starším 72 hodin 

  Po prodělaném onemocnění Covid v posledních 180 dnech.

  Očkování, kdy od aplikace 2. dávky uplynulo min. 14 dní, očkování jednorázovou vakcínou – od očkování uběhlo 14 dní

  Návštěva se při vstupu do zařízení prokazuje potvrzením o absolvování negativních výše uvedených testů (z certifikované laboratoře) nebo potvrzením o očkování či prodělaném onemocnění covid 19.

  Neakceptujeme potvrzení od zaměstnavatele, a není možné použít samotesty.


  Návštěva se při vstupu do zařízení na recepci zapíše do knihy návštěv a potvrdí svým podpisem kromě svého jména a kontaktu informaci, kde uvede datum:

  • kdy byl/a proveden poslední antigenní test s negativním výsledkem nebo
  • kdy byl/a proveden poslední PCR test s negativním výsledkem nebo
  • kdy bylo proděláno onemocnění Covid19/poslední den karantény nebo
  • kdy byl/a očkován/a (minimálně 14 dní po 2. očkování)

  Po celou dobu návštěvy je nutné dodržovat povinnost ochrany dýchacích cest respirátorem.


  Prosíme návštěvy o maximální součinnost, abychom zabránili případným přísnějším restrikcím v následujícím období. 

  Děkujeme za pochopení

  Mgr. Petra Zimmelová

  ředitelka

 • Od 1.10. 2021 znovu vaříme pro cizí strávníky.

  Podrobné informace naleznete zde: https://www.ddmajcb.cz/vetrna-731-13/stravovani-pro-cizi-stravniky

 • Režim návštěv v Domově pro seniory Máj České Budějovice - od 1.9. 2021

  Od  středy 1. 9. 2021 jsou umožněny návštěvy klientů ve standartním denním režimu, a to kterýkoliv den v týdnu.

  Stále platí povinnost, kdy návštěvu je možné absolvovat s:

  Negativním antigenním testem ne starším 5 dní

  Negativním PCR testem ne starším 7 dní

  Po prodělaném onemocnění Covid v posledních 180 dnech

  Očkování, kdy od aplikace 2. dávky uplynulo min. 14 dní

  Návštěva se při vstupu do zařízení prokazuje potvrzením o absolvování negativních výše uvedených testů (z certifikované laboratoře) nebo potvrzením o očkování či prodělaném onemocnění covid 19.

  Neakceptujeme potvrzení od zaměstnavatele , a není možné použít samotesty.

  Návštěva se při vstupu do zařízení na recepci zapíše do knihy návštěv a potvrdí svým podpisem kromě svého jména a kontaktu informaci, kde uvede datum:

  • kdy byl/a proveden poslední antigenní test s negativním výsledkem nebo
  •    
  • kdy byl/a proveden poslední PCR test s negativním výsledkem nebo
  •    
  • kdy bylo proděláno onemocnění Covid19/poslední den karantény nebo
  •    
  • kdy byl/a očkován/a (minimálně 14 dní po 2. očkování)

  • Po celou dobu návštěvy je nutné dodržovat povinnost ochrany dýchacích cest respirátorem.


 • Režim návštěv v Domově pro seniory Máj

  Od pondělí 17. 5. 2021 jsou umožněny návštěvy klientů bez omezení ve standartním denním režimu, a to kterýkoliv den v týdnu.

  Stále platí povinnost, kdy návštěvu je možné absolvovat s:

  Negativním antigenním testem ne starším 72 hodin

  Negativním PCR testem ne starším 7 dní

  Dokladem o prodělaném onemocnění Covid v posledních 180 dnech

  Certifikátem o očkování, kdy od aplikace 1. dávky uplynulo min. 21 dní

  Návštěva se při vstupu do zařízení na recepci zapíše do knihy návštěv a potvrdí svým podpisem kromě svého jména a kontaktu informaci, kde uvede datum:

  • kdy byl/a proveden poslední antigenní test s negativním výsledkem nebo
  • kdy byl/a proveden poslední PCR test s negativním výsledkem nebo
  • kdy bylo proděláno onemocnění Covid19/poslední den karantény nebo
  • kdy byl/a očkován/a (minimálně 21 dní po 1. očkování)

  Po celou dobu návštěvy je nutné dodržovat povinnost ochrany dýchacích cest respirátorem.

 • Letošní rok je pro nás i pozitivní a úspěšný.
  Navzdory situaci s pandemií Covid -19 jsme zvládli náročný proces certifikace a získali Značku kvality od APSS ČR (****). Máme všichni velkou radost. Foto odpovídá aktuálním opatřením, tým kterému jsem vděčná je obrovský a podíleli se úplně všichni zaměstnanci. Petra Zimmelová, ředitelka
 • Velké díky. Díky velkorysosti dvou firem se podařilo získat pro naše klienty systém virtuální reality, kdy v této nelehké době mohou klienti navšívit alepoň virtuálně les, pláž a uniknout na chvilku od starostí všedního dne.

  Mnohokrát děkujeme: Virtual Lab, s.r.o. (www.virtual-lab.cz) za přístroje firmě TKPGEO (www.tkpgeo.cz) za sponzoring nákladů na vypůjčení na celý rok
 • Zastavení prodeje obědů cizím strávníkům nadále trvá. Prosíme netelefonujte, pokud dojde ke změně, budeme o ní s předstihem informovat.

 • Rozhovor s ředitelkou Petrou Zimmelovou pro Zdravotnický deník
 • Mezi námi - mezigeneračně

Změna velikosti písma

Sledujte nás

Informace pro zájemce

Domov pro seniory Máj provozuje své služby na čtyřech místech (viz horní lišta). Konkrétní informace pro zájemce a příslušné formuláře jsou u každého odkazu na jednotlivá pracoviště.

Veškeré informace týkající se podání žádosti a pobytu vám předají sociální pracovníci.

Způsob předání informací
 • Osobně (nejlépe po předchozí telefonické domluvě)
 • Telefonicky
 • Elektronickou poštou
 • Poštou
Úhrady za služby 2020

Kritéria pro zařazení do evidence žadatelů o poskytování sociální služby

Domov pro seniory Máj České Budějovice, příspěvková organizace, poskytuje sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu č. 505/2006 Sb. a se zřizovací listinou schválenou Zastupitelstvem statutárního města České Budějovice.

Sociální služby jsou poskytovány osobám, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního postižení, chronického duševního onemocnění a různých typů demencí (stařecká, Alzheimerova demence).

Zvláštním druhem sociální služby je péče o osoby, které mají sníženou soběstačnost z výše uvedených důvodů a je o ně pečováno v jejich přirozeném prostředí. Cílem této služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek (odlehčovací službu.).

Způsob podání žádosti
 • Předat sociálnímu pracovníkovi, nebo zaslat poštou, nebo prostřednictvím třetí osoby
 • Při převzetí žádosti je žadateli vystaveno potvrzení o převzetí žádosti
 • Toto potvrzení předá sociální pracovník žadateli osobně nebo je odesláno poštou na adresu žadatele či zákonného zástupce
 • Sociální pracovník je povinen žádost zkontrolovat a případné nedostatky za pomoci žadatele nebo jeho rodiny odstranit; poté žádost zařadit do evidence
 • Sociální pracovník zapíše žádost do podacího deníku, který je k dispozici u sociálních pracovníků
Postup pro zápis žádosti do podacího deníku
 • Sociální pracovník zapíše žádost do podacího deníku, který je k dispozici u sociálních pracovníků
 • Zde uvede číslo žádosti, jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, stručný obsah zapsaného dokumentu
 • V případě, že je žádost doručena poštou, zapíše ji pokladní do podacího deníku došlé pošty, orazítkuje a předá sociálnímu pracovníkovi, který ji zaznamená do svého podacího deníku, a postupuje podle výše uvedených instrukcí
 • Žadateli nebo jeho zákonnému zástupci je vystaveno potvrzení o přijetí žádosti - to je mu předáno osobně nebo odesláno poštou
Postup pro zápis žádosti do evidence žadatelů
 • Každá nově přijatá žádost je posuzována komisí ve složení: vedoucí zdravotně sociálního úseku, sociální pracovník, popř. staniční sestra
 • V případě, kdy z údajů uvedených v žádosti je patrné, že by byly důvodem k odmítnutí uzavření smlouvy o poskytování sociální služby, sociální pracovník žadatele o tomto informuje a na jeho žádost vydá písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí
 • Jakmile je žádost zapsána do podacího deníku, musí být zaznamenána i do evidence žadatelů v počítači - zde sociální pracovník uvede jméno, příjmení, titul, datum narození, datum podání žádosti a zařazení (podle registrované služby
 • Dále do poznámky zapíše stručný popis situace a zdravotní stav žadatele, který zjistí ze žádosti

31.1.2019 Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D. ředitelka

Dokumenty k podání žádosti ZDE

Naši partneři