Domov pro seniory Máj České Budějovice,
příspěvková organizace
Větrná 731/13 Na Zlaté stoce 32/28 Tylova 13/9 Tylova 14/11

Horní menu

Drobečková navigace

ÚVOD > Větrná 731/13 > Informace pro zájemce > Informace před nástupem

Informace před nástupem

Před přijetím nového klienta provede vrchní sestra a sociální pracovník DpS Máj místní sociální šetření a posoudí, zda nedošlo ke změně okolností  rozhodných pro přijetí. Zároveň je s budoucím klientem dohodnut termín přijetí do DpS Máj a nový klient je písemně vyzván k nástupu. Sociální šetření se neprovádí u klientů, kteří bezprostředně před nástupem do DpS Máj využívali odlehčovací službu v Tylově ulici.

Před nástupem do zařízení je s žadatelem či jeho zástupcem dojednána osobní schůzka, kde je mu předána písemná výzva k nástupu do DpS Máj s dojednaným datem nástupu a seznamem doporučených věcí a záznam denních činností.

Sociální pracovník si s žadatelem předběžně ujasní průběh sociální služby - např. zasílání důchodu, změnu trvalého bydliště, způsob úhrady za sociální službu a příspěvku na péči, změnu praktického lékaře. Současně je žadateli umožněna prohlídka pokoje a dané stanice.