Horní menu

Domov pro seniory Máj České Budějovice,
příspěvková organizace
Větrná 731/13 Na Zlaté stoce 32/28 Tylova 13/9 Tylova 14/11
Drobečková navigace

Úvod > Tylova 14/11 > Informace pro zájemce > Informace k ukončení pobytu

Informace k ukončení pobytu

Pobyt může být ukončen čtyřmi způsoby:

1) ke dni uvedenému ve smlouvě o poskytnutí sociální služby
2) ze strany poskytovatele
3) ze strany klienta
4) smrtí klienta

1) ke dni uvedenému ve smlouvě o poskytnutí sociální služby

- u odlehčovací služby je smlouva uzavírána na dobu určitou; toto datum je  uvedeno ve smlouvě

2) ukončení pobytu ze strany poskytovatele

Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:
-hrubé porušení povinností vyplývajících ze smlouvy (zamlčení výše přiznaného příspěvku na péči nebo jeho změn, nezaplacení měsíční úhrady nebo příspěvku na péči, a to ani do konce následujícího měsíce)
- výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem činí 1 měsíc a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď klientovi předána

3) ukončení pobytu ze strany klienta

- klient může smlouvu vypovědět bez udání důvodu
- výpovědní lhůta pro klienta činí 7 kalendářních dní ode dne doručení písemné výpovědi řediteli

4) ukončení pobytu smrtí klienta

- proti podpisu jsou pozůstalým vydány službu konající sestrou osobní věci po zemřelém klientovi, které jsou sepsány na soupisu pozůstalosti po zemřelém
- pokud měl klient občanský průkaz uložen v trezoru u staniční sestry, tato jej vydá proti podpisu pozůstalé rodině
- průkaz zdravotní pojišťovny se předává rovněž rodině
- sociální pracovnice oznámí úmrtí klienta na Úřad práce - příspěvek na péči, Magistrát města - matriční úřad (tento vydá a zašle pozůstalým úmrtní list)
- pozůstalí obdrží nový předpis úhrady za pobyt a příspěvek na péči, který odpovídá skutečnému počtu dní pobytu klienta, a další případné neuhrazené pohledávky (např. doplatky za léky)
- veškerá finanční hotovost, kterou má klient u sebe, je vydána proti podpisu pozůstalé rodině

Vyhledat v textu

15. 11. Leopold

Zítra: Otmar

Aktuální informace

Kulturni_program_na_mesic_listopad_2018-page-001.jpg

Prehled_bohosluzeb_na _mesic_listopad_2018-page-001.jpg

Poslední aktualizace:

7.11.2018

mapa.jpg

Návštěvnost stránek

077815

Čestné uznání z roku 2016

Čestné uznání z roku 2015

Čestné uznání z roku 2014