Domov pro seniory Máj České Budějovice,
příspěvková organizace
Větrná 731/13 Na Zlaté stoce 32/28 Tylova 13/9 Tylova 14/11

Horní menu

Drobečková navigace

ÚVOD > Dobrovolníci > Dobrovolnické centrum ADRA České Budějovice

Dobrovolnické centrum ADRA České Budějovice

Domov pro seniory Máj zahájil spolupráci s dobrovolníky v prosinci 2006. Dobrovolníci se stali během několika let nedílnou součástí péče o klienty. Smyslem jejich práce není nahrazovat činnost jakéhokoliv zaměstnance, ale pomoci klientům přenést se přes momentální životní situaci. Přispět k vyplnění volného času klienta. Jejich činnost probíhá na všech pobočkách. Všichni mají tričko s logem ADRA a jmenovku.

Co může dobrovolník dělat?

Činnost dobrovolníků v našem domově je zaměřena především na klienty upoutané na lůžko, tzn. na ty, kteří se nemohou účastnit pořádaných společenských akcí.

Dobrovolníci se rovněž účastní některých jednorázových akcí, např. mikulášské nadílky.

Vlastní činností dobrovolníka je:  
- rozhovor s klientem nebo klienty
- čtení klientům
- doprovázení klienta na vycházce

Jak probíhá činnost dobrovolníka?

- dobrovolnická služba je smluvně sjednána
-dobrovolník je před příchodem do domova seznámen s pravidly dobrovolnické služby
- ostatní je již plně na schopnostech a možnostech dobrovolníka

Dobrovolník i klient mají možnost požádat kontaktní osobu domova o ukončení vzájemné spolupráce (s tímto jsou seznámeni při vzájemném představování se); dobrovolník může navštěvovat jiného klienta; původní klient může být navštěvován jiným dobrovolníkem.

Co může dobrovolník zažít?

- vděčnost ze strany klienta - úsměv, stisk ruky klienta, prosté a vděčné "Děkuji, přijďte zas, už se na vás těším..."
- sebepoznání (jak vnímám sebe, klienta; zda mě činnost naplňuje
nebo naopak táhne dolů; kdy chodím za klientem rád (když zažívám
pocit štěstí nebo naopak pocit smutku); co mohu udělat pro to, aby můj
vztah ke klientovi byl "zdravý" (zda se nechávám pohltit stavem klienta
nebo naopak jsem odtažitý...))


 3.jpegČRo 8. února 2016 -- Dobrovolně chodí za    seniory do domova důchodců. Dává mi to         strašně moc, říká.

 Mohli by jít do kina, na nákupy nebo jen tak ležet na gauči. Ale místo toho vyrazí za seniory do domova důchodců. I když mají dobrovolníci čas třeba jen hodinu nebo dvě týdně, pomůžou tady víc, než jakékoli léky.

Odkaz na celý článek

Domov pro seniory Máj nominoval od roku 2011 na cenu Ď paní Bc. Jitku Chánovou (vedoucí DC ADRA České Budějovice) a paní Ing. Zdenu Chmelovou (koordinátorka dobrovolníků DC ADRA pro DpS Máj) za podporu a pomoc při organizování činnosti dobrovolníků v našem zařízení.

Cena Ď je česká cena určená mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot v ČR.

Po hlasování Kolegia obdržely Cenu Ď za Jihočeský kraj 2016 paní Bc. Jitka Chánová a Ing. Zdena Chmelová.

Cena Ď.jpg

Kontaktní osoby:

Domov pro seniory Máj České Budějovice, p. o.

Mgr. Jaroslav Plášil
sociální pracovník

388 902 118
602 527 650

j.plasil@ddmajcb.cz

Pracovní doba
Pondělí 7:00 - 15:30
Úterý 7:00 - 17:00
Středa 7:00 - 15:30
Čtvrtek 7:00 - 15:30
Pátek 7:00 - 14:00

 

Dobrovolnické centrum ADRA České Budějovice 

Ing. Ivana Kyselová
koordinátorka dobrovolníků ADRA pro DpS Máj

731 705 002

iva.kyselova@adra.cz

 

 

Podrobnější informace o působení humanitární organizace ADRA naleznete na www.adra.cz