Domov pro seniory Máj České Budějovice,
příspěvková organizace
Větrná 731/13 Na Zlaté stoce 32/28 Tylova 13/9 Tylova 14/11

Horní menu

Drobečková navigace

ÚVOD > Veřejný závazek

Veřejný závazek

 

Poslání

Domov pro seniory Máj vytváří podmínky pro důstojný, spokojený a smysluplný život pro toho, kdo vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a sociální situaci potřebuje péči, kterou není možné zajistit v domácím prostředí.

Cíle

- umožnit, aby klienti mohli uplatňovat vlastní vůli
- zajišťovat zdravotní a ošetřovatelskou péči
- pomáhat udržovat soběstačnost klientů podle jejich individuálních možností
- podporovat styk klientů s okolním prostředím
- naplňovat volný čas klientů smysluplnou činností
- klást důraz na vzájemnou spolupráci mezi poskytovatelem, klientem a jeho rodinou